Düzce’de İmar Barışı Başvuruları Başladı

Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, imar barışı adı altında uygulanmaya başlayan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. Maddesi hakkında bilgiler verdi. Başvuru yapmak isteyenlerin 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiği söyleyen Kartal, il müdürlüğü bünyesinde barış masası oluşturduklarını ve 10 personelin görev yaptığını söyledi.

Hükümetin devreye soktuğu imar barışı uygulamasına başvurular başladı. Konuyla ilgili bilgiler veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ve 18 Mayıs 2018 de çıkarılan kanunla ve 06 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan tebliğle 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi kapsamında ülke genelinde imar mevzuatına aykırılığı bulunan yapıların kayıt altına alınması ve imar mevzuatından kaynaklanan bir takım sıkıntıların çözümü noktasında yapılara yapı kayıt belgesi verilecektir’ ifadelerinde bulundu.

Yapı Kayıt Belgesi için nereye müracaat edilecek

İl Müdürü Kartal, müracaat yerleri hakkında bilgiler vererek ‘Yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, Bakanlık’ E-DEVLET’ sistemi üzerinden müracaatta bulunulabileceği gibi Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara, ilçelerde ise Tapu müdürlüklerine doğrudan başvurmak suretiyle de müracaatta bulunabilecektir. Belgelerin onay işlemleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılacaktır’ şeklinde konuştu.

Yapı kayıt belgesi nasıl düzenlenecek

Yapı kayıt belgelerinin düzenlenmesi ile ilgili olarak bilgiler veren İl Müdürü Nurhan Kartal, ‘Yapı kayıt belgesi verilirken yapının durumuna ilişkin vatandaşın beyanı esas alınarak belge düzenlenecektir. Bununla ilgili işlem ücretleri mesken olarak kullanılan konut alanlarında % 3, ticari kullanımlarda ise % 5 olarak belirlenmiştir. Yüzdelere esas alınan değer yapının bulunduğu parselin emlak vergi değeri ile bina yapım yaklaşık maliyeti toplamı kadar bir değer üzerinden hesaplanacaktır. Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli; Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2, 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2, Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2, Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW olarak hesaplanacaktır. Sistem üzerinden beyan edilen imara aykırı alanlar m2 bazında bu hesaplamalara dahil olup başvuruda ortaya çıkacak bedel ve bu bedelin yatırılacağı hesap numarası ve banka adresi SMS ile vatandaşın cep telefonuna gönderilecektir. Bu bedeller yatırıldıktan sonra Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecek olup vatandaşın adresine postayla veya isterse e-mail hesabına gönderilerek işlem tamamlanacaktır. Her bir yapı için bir yapı kayıt belgesi düzenlenecektir. Başvuru için son tarih 31.10.2018 olup, bu tarihe kadar başvuruların yapılması esas olup, işlem ücretinin yatırılması için 31.12.2018 tarihine kadar süre tanınmıştır. Bu süreler Bakanlar Kurulunca daha sonra bir yıl uzatılabilecektir. Yapı kayıt belgesi alan taşınmazlara ilgili idarelerince elektrik, su, doğalgaz abonelikleri verilebilecektir. Varsa yıkım kararı iptal olacak, tahsil edilememiş imar para cezaları da silinecektir. Yapı kayıt belgesi alan taşınmazlar için kat mülkiyeti tapusu istenecek olursa alınan Yapı Kayıt Belgesi ile birlikte ilgili tapu müdürlüğüne gidilecek olup yapı kayıt belgesi alınırken yatırılan tutar kadar daha bir miktarın aynı hesaba yatırılması istenecektir. Tapu işlemleri sırasında yapı kayıt belgesi-mimari-zemin uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları veya LİHKAB (Lisanslı Harita Kadastro Büroları) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı istenecektir. Ayrıca belge verilen yapı ile alakalı dış cephe, bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklükleri ile arsa payları, yapı maliklerini de gösteren imzaları alınarak hazırlanan proje elektronik ortamda tapuya sunulacaktır. Böylece her kullanım alanına ait kat mülkiyetli bir tapu belgesi verilmiş olacaktır’ dedi.

Yapı kayıt belgesi düzenlenmeyecek yapılar

Kartal, bazı yapılara kayıt belgesi düzenlenemeyeceğini vurgulayarak ‘Üçüncü şahıslara ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerindeki yapılar. Kesinleşmiş imar planında sosyal donatı alanı olarak belirtilmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar’ şeklinde konuştu.

Hazine veya belediyeye ait olan taşınmazlarda yapı kayıt belgesi

Hazine ve belediyelere ait taşınmazlarına yönelik düzenlenecek kayıt belgeleri ile ilgili bilgi veren Kartal ‘Mülkiyeti hazineye ait olan taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar için ilgilisinin başvurusu üzerine bir yapı kayıt belgesi düzenlenecektir. Sonra arazi Bakanlık üzerine tahsis edilecek olup, ilgililerinin başvurusu halinde kendilerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacaktır. Mülkiyeti Belediyelere ait olan taşınmazlar üzerinde yapı bulunması halinde de aynı yöntem izlenecek olup, bu taşınmazlar talepleri halinde ilgili belediyesince talep eden yapı kayıt belgesi sahiplerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacaktır’ dedi. – DÜZCE

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*